Utleieløsning av kjølemaskin

Utleieløsning for valg kjølemaskin

Utleieløsning av kjølemaskin!

Er uhellet først ute så er det greit å vite at det finnes utleieløsning av kjølemaskin.

Her skal vi ta en kjapp gjennomgang av hva vi som skal tilbyr utleieløsning av kjølemaskin må være klar over.

Dette er veldig viktig da kapasiteten på kjølekompressoren avhenger av temperaturen som kunden ønsker. Man pleier å si at for hver grad man senker temperaturen over fordamperen, så kan man forvente en svekket ytelse på mellom 3% og 5%.

Leieavtale kjøling
Leieavtale kjøling

La oss si at kunden trenger 500kW ved 4C i rommet. Først finner vi rett utleieløsning av kjølemaskin som vil si rett kapasitet og størrelse.

I dette tilfellet kan man bruke standard HVAC utstyr. Her må man vite at kapasiteten på utstyret vanligvis er oppgitt med 7C/12C isvann.

Man må også være klar over at skal man kunne overføre kjøling, eller oppta varme som er det som egentlig skjer, så må man ha en temperaturdifferanse mellom forventet lufttemperatur, her 4C og isvannet.

Man vil måtte kjøre på minst 0C på isvannet, helst mellom 0C og -4C for å klare å oppnå 4C i rommet. En maskin som yter 500kW ved 7C/12C vil da yte i størrelsesorden ca 325kW. Man taper altså ca 175kW ved å produsere kjøling ved lavere temperaturer.

Her vil man måtte gå opp en størrelse, kanskje tilby en 800kW kjølemaskin ved 7C/12C, som vil være utleieløsning av kjølemaskin.

Har du spørsmål angående det å velge mobilt kjøleutstyr så er det bare å ta kontakt med oss.

Let us help you

We know how. Over the years, we have helped many businesses in many various industries. Our skilled experts can help you find the right and optimal solution for your needs. 

 

In a rush?

We are available, and we can deliver within 24 hours. We have good experience in situations where time is really important for the customers, and needs must be met as soon as possible. We will take care of transport and installation.

SELECTED FAVORITES

WE KEEP EUROPE GOING

Please send us an email to [email protected] or use the contact form.