Leie Kjøleaggregat

Leieavtale kjøling

Hos oss kan du leie kjøleaggregat

Å leie kjøleaggregat som er for stort kan føre til ujevn gange. Vi ser da store variasjoner i temperaturen på isvannet og større belastning på kjøleaggregatet. Kjøleaggregatet er selve hjertet og er en meget viktig komponent.

leie kjøling
Leie kjøling

For at kjølemaskinen skal få en så jevn og stabil drift som mulig, må størrelsen dimensjonerer og tilpasset behovet. Å leie kjøleaggregat som er for lite vil igjen slite med å holde temperaturen og som fører til at du som kunde ikke blir fornøyd.

Kjøleaggregat som er korrekt dimensjoner er viktig

Det vi ofte gjør for å sikre en så stabil og jevn drift som mulig er å installere en eller flere buffertanker mellom kjøleaggregatet og forbruker. Vi bruke da å sette inn utleie sirkulasjonspumper i prosessen, en mellom leie kjøleaggregatet og buffertanken, og en mellom buffertanken og forbruker.

Transport av kjølemaskin
Transport av kjølemaskin

Når belastningen varierer vil tanken virke som en stabilisator. Hvis kjøleaggregatet har for stor kapasitet, vil kjøleaggregatet fortsette å kjøle buffertanken helt til setpunket er nådd. Vi har da et magasin med isvann klar til umiddelbar bruk.

I de tilfeller leie kjøleaggregatet er litt lite så vil en buffertank utjevne temperaturen. Dette gjelder særlig hvis tanken er relativt stor og belastningen kommer i korte og kraftige støt. Er kjølebehovet større, hele tiden, enn det kjøleaggregatet klarer å produsere, vil ikke dette fungere.

Bruk av korrekt kjølevæske ved leie av kjøleaggregat

Pumpene som skal brukes må klare å tilfredsstille minimumsbehovet til leie kjøleaggregatet, og på samme tid ha stor nok løftehøyde til pumpe rundt væska i anlegget. Også her bør pumpene dimensjoneres etter behov, men man velger alltid pumper som er større enn det leie kjøleaggregatet krever som minimum.

Kilfrost GEO
Kilfrost GEO

Kjølevæska man bruker har svært stor påvirkning på kjøleaggregatet, pumpene og tilslutt kjølekapasiteten. Rent vann er det beste med tanke på kapasitet og viskositet. Er utgående isvannstemperatur over +6C så vil man ofte velge vann. Korrosjonsbeskyttelse bør implementeres, da med inhibitorpakke.

Er temperaturen under +6 utgående isvannstemperatur, må man velge frostbeskyttelse. Glykol er den vanligste frostbeskyttelsen, men også her bør man velge etter behov. Etylen Glykol til eksempel kan ikke brukes når vi skal kjøle mat og drikke, eller det er fare for utslipp. Kjøler man mat og drikke skal man bruke Propylen Glykol, som ikke er giftig.

Ulempen med Propylen Glykol er viskositeten, som igjen vil si at kjølekapasiteten leie kjøleaggregatet synker. Ved lave temperaturer, under -5C, kan man velge en miljøvennlig giftfri væske som heter Kilfrost ALV. Denne væska holder høyere ytelse enn både Etylen Glykol og Propylen Glykol uansett temperatur, og spesielt ved lave temperaturer.

Let us help you

We know how. Over the years, we have helped many businesses in many various industries. Our skilled experts can help you find the right and optimal solution for your needs. 

 

In a rush?

We are available, and we can deliver within 24 hours. We have good experience in situations where time is really important for the customers, and needs must be met as soon as possible. We will take care of transport and installation.

SELECTED FAVORITES

WE KEEP EUROPE GOING

Please send us an email to [email protected] or use the contact form.